Beste Sparta'18 leden,

Komende maandag 7 november hebben we de jaarlijkse Algemene LedenVergadering waar iedereen wordt geïnformeerd over de status van Sparta'18 en waar iedereen ook zijn inbreng kan geven voor Sparta'18.

Graag zien we zoveel mogelijk leden op maandag 7 november 20:30 in de kantine op 't Spansel en horen we uw stem.
De agenda van de ALV is als volgt, met daarbij de link naar de notulen van vorige ALV:

• Opening
Notulen vorige vergadering
• Jaarverslag seizoen 2015/2016 secretaris
• Jaarverslag seizoen 2015/2016 penningmeester
• Verslag kascommissie
• Decharge beleid seizoen 2015/2016
• Verkiezing leden kascommissie
• Bestuursverkiezing
    o Aftredend en niet herkiesbaar
         Henk Aarts
    o Aftredend en herkiesbaar
         Ger van den Munckhof
    o Kandidaat bestuursleden:
         Renate Vullings
         Marco Verrijth
• Vaststelling begroting seizoen 2016/2017
• Vaststelling contributie 2017/2018
• Commissie Sparta’18 2016-2020
• Commissie Sparta’18 100 jaar
• Mededelingen
• Rondvraag
• Sluiting ALV

Bestuur Sparta'18

Update: Info 27 oktober:

De gemeente gaat zelf actief een onafhankelijk bureau inschakelen om onderzoek te verrichten voor de velden van Sparta'18 en RKSV Wittenhorst. Er wordt dus niet gewacht op de RIVM.

Update: Info 11 oktober:

De belangrijkste uitkomst van het gesprek van maandag is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Verder benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden.

Lees hier verder

Update: Info 10 oktober:

Maandagmiddag heeft op het bondsbureau van de KNVB overleg plaatsgevonden over de onrust die is ontstaan naar aanleiding van Zembla. De RIVM, het ministerie van VWS, de VSG en de korfbal- en rugbybond en de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek) zaten aan tafel.

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla woensdag 5 oktober jl. hebben Sparta'18, RKSV Wittenhorst en de gemeente overleg gehad.
Hier vind u de gezamelijke reactie op de uitzending.
Back to top