Veld 2 kan voorlopig niet gebruikt worden. De doelgebieden zijn dusdanig beschadigd dat ze nu niet gebruikt kunnen worden.
De sportparkcommissie zoekt naar een oplossing om de doelgebieden weer speelklaar te maken.

De Sportparkcommissie

Veld 2 kan voorlopig niet gebruikt worden. De doelgebieden zijn dusdanig beschadigd dat ze nu niet gebruikt kunnen worden.

De sportparkcommissie zoekt naar een oplossing om de doelgebieden weer speelklaar te maken.

 

De Sportparkcommissie

Op zaterdag 30 juli is ons erelid en vrijwilliger van onze maandagmorgen en vrijdagmiddaggroep Jan Driessen geheel onverwachts overleden. Hij is tijdens een fietsvakantie op de Veluwe op zijn hotelkamer plotseling van ons heengegaan.
 
Dit jaar was Jan Driessen 60 jaar lid van onze vereniging. Omdat hij op de vrijwilligersavond niet aanwezig kon zijn heeft hij op de daaropvolgende maandagmorgen tijdens de koffiepauze van onze en zijn groep de bloemen in ontvangst genomen.
 
In zijn jonge jaren was Jan een vaste waarde van ons vaandelteam, hierover sprak hij nog regelmatig tijdens de koffiepauze van onze vrijwilligersgroep. Als ik aanwezig was tijdens deze koffiepauze viel me altijd op dat Jan de aanjager was om weer te starten.
Het Sevenumse woord "touteren" zou hier van toepassing kunnen zijn.
 
Jan is bestuurlijk ook actief geweest voor Sparta. Gestart als jeugdcommissielid en als jeugdvoorzitter, later als seniorencommissielid en van hieruit was hij tevens hoofdbestuurslid.
 
Bij het stoppen met deze activiteiten in het midden van de jaren negentig is Jan dan ook benoemd tot erelid van onze vereniging.
 
Twee jaar geleden wilde Jan weer iets betekenen voor Sparta'18 en is hij gestart als vrijwilliger van onze vereniging.
Vrijwilliger was hij voordien ook achter de schermen, want moest er iets vervoerd worden van en of naar Sparta ( denk aan de te bouwen tribune ) dan zorgde Jan ervoor dat dit middels Driessen transport goed ging verlopen.
 
Jan heeft het vrijwilligerswerk in zijn genen want zoon Marc en dochter Yvonne zijn nu ook actief als leider en leidster binnen onze club.
Op zaterdag was Jan dan ook vaak aanwezig om zijn kleinkinderen te zien voetballen.

Namens Sparta’18 wil ik zijn partner, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toewensen om dit zo plotselinge verlies een plaats te geven.
 
Ger van den Munckhof
Voorzitter
Back to top