Cookie beleid Sparta'18

De website van Sparta'18 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersonen bij Sparta'18

Sparta’18 hecht er grote waarde aan dat iedereen die betrokken is bij de vereniging op een fijne en veilige manier kan genieten van de voetbalsport. Leden, vrijwilligers en ouders kunnen zaken waarnemen, die hen zorgen baren, en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is.

Bespreek je dit liever niet (direct) met leiders, trainers of bestuursleden dan kun je vanaf nu terecht bij 1 van de 3 vertrouwenscontactpersonen. Hieronder lees je meer over wie dat zijn, waarvoor je bij ze terecht kunt en wat ze voor jou kunnen betekenen.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:

 • Ilonka Wolters             Orthopedagoog
 • Patrick van Limpt         Huisarts
 • Esther Castermans       Psycholoog

De vertrouwenscontactpersonen binnen Sparta’18 zijn te bereiken op het emailadres, dat uitsluitend voor de vertrouwenscontactpersonen toegankelijk is: [email protected].


Waarom een vertrouwenscontactpersoon?
Sparta’18 is een voetbalclub waar iedereen op een fijne en veilige manier kan genieten van het voetbalspel. Daar hoort bij dat mensen zich niet buitengesloten of onheus bejegend voelen.

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. Het mooiste zou zijn wanneer de persoon wiens gedrag als ongewenst wordt ervaren daar rechtstreeks op wordt aangesproken. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een leider/trainer is.

Leden en vrijwilligers van de vereniging kunnen zaken waarnemen, die hen zorgen baren, en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te besluiten of hier actie op moet worden ondernomen, en met wie eventueel de vermoedens moeten worden besproken. In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met betrokkene over wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Een vertrouwenscontactpersoon is zo iemand. De vertrouwenscontactpersoon is een deskundig en gerespecteerd individu die goed naar mensen kan luisteren, hen objectief kan adviseren en desgevraagd met raad en daad terzijde kan staan.


Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van Sparta‘18?
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden. Kijk hier voor ons Pestprotocol
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van Sparta ‘18 op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).


Wat kan de vertrouwenscontactpersoon voor je betekenen?
Slachtoffers van ongewenste omgangsvormen hebben recht op deskundige hulp en opvang. De eerste stap is natuurlijk een geval van ongewenste omgangsvormen te bespreken met de direct betrokkene. Dit is de meest directe weg, maar daar is soms durf voor nodig. De tweede stap zou kunnen zijn één en ander te bespreken met de trainer of leider van het team om op die manier een directe confrontatie met de direct betrokkene uit de weg te gaan. Een volgende stap zou kunnen zijn één en ander te bespreken met een bestuurslid, zodat het bestuur zo mogelijk maatregelen kan treffen om de zaak uit de wereld te helpen. Een nadeel hiervan is, dat wellicht het hele bestuur op de hoogte zal zijn en dat is meestal niet de bedoeling.

De laatste en misschien de meest wenselijke stap is de zaak te bespreken met een vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon kan van groot belang zijn als eerstelijns opvang voor klachten ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en hij of zij kan, waar nodig, advies uitbrengen of in het ergste geval doorverwijzen naar andere externe deskundigen.

De werkwijze van de vertrouwenscontactpersoon wordt gekenmerkt door omzichtigheid en vertrouwelijkheid en kan bestaan uit advisering, begeleiding en/of bemiddeling. Daar waar mogelijk stimuleert de vertrouwenscontactpersoon melder zelf een oplossing te bewerkstelligen. Bij de afweging over zijn/haar opstelling houdt de vertrouwenscontactpersoon rekening met; de aard van de problemen waarop de melding betrekking heeft; het persoonlijk belang en welzijn van melder; de belangen van anderen en de belangen van Sparta’18.

Duidelijk moet echter zijn dat de vertrouwenscontactpersoon zelf zich niet als hulpverlener zal opstellen of actieve nazorg verleent. Hij/zij is primair aanspreekpunt en verwijzer. Als er over oplossingen moet worden besloten is dat een zaak van de verschillende organen en commissies binnen de vereniging. Dit onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Ieder jaar zal een rapportage over de activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon zonder naam en toenaam van de betrokkenen aan het bestuur gegeven worden.   


Wie zijn de 3 vertrouwenscontactpersonen?

Patrick van Limpt
Ik ben getrouwd en we hebben 2 kinderen, waarvan onze zoon keept bij de jeugd. Ikzelf geef als invallend leider ook wel eens training aan zijn team. Heb helaas wel geen voetbal ervaring, maar dat mag de pret niet drukken. In het dagelijkse leven werk ik als huisarts in Venlo. In die baan heb ik vaak te maken met moeilijke situaties, waarbij het belangrijk is om een luisterend oor te bieden, met mijn beroepsgeheim als uitgangspunt. Ik hoop op deze manier een veilig luisterend oor te kunnen bieden en zo te kunnen helpen om een oplossing te vinden voor ongewenste situaties op en rond het voetbalveld.

Ilonka Wolters-Keijmis
Onze 3 zonen spelen bij de jeugdteams van Sparta‘18. Op zaterdagen sta ik vaak als enthousiaste toeschouwer langs de lijn. Ik ben orthopedagoog met een eigen praktijk voor opvoedondersteuning en begeleid daarnaast mensen in de geestelijke gezondheidszorg. Verder ben ik ruim 10 jaar vertrouwenscontactpersoon in de jeugdzorg. Vertrouwelijk omgaan met informatie en een luisterend oor bieden vind ik belangrijk en samen zoeken we naar oplossingen.
Ik wil ook bij Sparta mijn steentje bijdragen aan een veilige plek waar iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan opgroeien. Graag ben ik jullie aanspreekpunt, samen met de andere vertrouwenscontactpersonen.

Esther Castermans
Ondanks dat ik zelf geen voetbalervaring heb en ook mijn kinderen niet voetballen maar hockeyen, kan ik thuis niet om het voetbal (op straat en tv) heen. Sport is, net als voor heel veel mensen, een belangrijk onderdeel in ons gezin. Daardoor voel ik me betrokken bij de prettige, maar ook minder leuke situaties op en naast het veld. Ik werk als klinisch psycholoog in Viecuri en vind het, ondanks dat het soms verdrietig is, fijn om samen met mensen te zoeken naar een passende oplossing in moeilijke situaties. Dit hoop ik ook in de rol van vertrouwenscontactpersoon te kunnen toepassen en zo bij te dragen aan een zo goed mogelijke sfeer op de voetbalclub.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!