Cookie beleid Sparta'18

De website van Sparta'18 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Policy

Privacy Policy

 Uw Privacy
Sparta’18 is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar leden, vrijwilligers en medewerkers. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Sparta’18 persoonsgegevens verwerkt.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers van apps en bezoekers van de website www.sparta18.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Sparta’18 zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Privacy Policy is bekeken door de Stichting AVG en zij heeft aan Sparta’18 hiervoor een zelf-verklaring afgegeven.

Welke persoonsgegevens hebben wij van u
Bij aanmelding als lid, vrijwilliger of medewerker van Sparta’18 heeft u aan ons de volgende persoonsgegevens verstrekt:

1.  Gewone Persoonsgegevens
 • Voornaam, achternaam en tussenvoegsels
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer vast en/of mobiel
 • E-mail adres
 • Geslacht en nationaliteit
 • Geboortedatum en geboorteland
 • Bankrekeningnummer

Verder hebben wij van u (niet door u verstrekt)

 • Lidmaatschapsnummer KNVB
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Verenigingsfunctie (indien anders dan speler)
2.  Bijzondere Persoonsgegevens
 • Pasfoto en eventueel foto’s van wedstrijden en/of activiteiten
 • Legitimatienummer
 • BSN-nummer en Salarisgegevens (enkel voor betaalde medewerkers) 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Sparta’18 uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking (bijvoorbeeld nieuwsbrief via e-mail), uitnodigingen (bijvoorbeeld vrijwilligersavond) en teamindelingen.
 • Verjaardagskalender op de website.
 • Uw pasfoto wordt gebruikt voor de digitale spelerspas.
 • Uw mobiel nummer kan gebruikt worden in een WhatsApp groep.
 • Foto’s van wedstrijden en/of activiteiten kunnen gebruikt worden op onze website en (eigen) social media kanalen.
 • Bent u een betaalde kracht dan worden uw gegevens gebruikt voor salarisverwerking.

Bewaartermijn
Sparta’18 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Sparta’18 stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wel zijn uw persoonsgegevens bekend bij de KNVB, omdat u lid van deze voetbalbond moet zijn, anders kunt u ook geen lid van Sparta’18 zijn. Voorts worden uw persoonsgegevens niet gebruikt buiten Sparta’18, tenzij u een betaalde kracht bent, dan zijn uw gegevens ook bekend bij De Belastingdienst. Personen binnen Sparta’18 die beschikken over persoonsgegevens zijn verplicht tot strikte geheimhouding.

Apps
De KNVB maakt gebruik van Apps zoals de Wedstrijdzaken App en de Voetbal.nl App. Door het gebruik van Apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Websites van derden
Op de website van Sparta’18 treft u een aantal links aan naar andere websites. Sparta’18 kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens, door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Sparta’18 van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent gegevevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of bescherming van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) u persoonsgegevens. Ook heeft u het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om een legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze Privacy Policy vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via [email protected].

Wijzigingen
Sparta’18 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Sparta’18 een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Sparta’18 uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen we dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, in nieuwsbrieven, de Spartacus of ’t Klökske.

 

Sevenum, maart 2018

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!